Zemljište površine 3.849 m2 pogodno je za stambenu i za poslovnu izgradnju.

Pravilnog je, pravokutnog oblika.
Prema urbanističkom planu predviđeno je za gradnju stambeno-poslovne građevine (P+2).

Moguća gradnja nekoliko urbanih vila po 600 BRP-a, poslovne zgrade, supermarketa, manjeg hotela, doma umirovljenika ili drugo.